การ์ดทัวร์

Guard Tour System อุปกรณ์ป้องกันการเดินตรวจตราของ รปภ. ไม่ทั่วถึง Guard Tour GT4 นาฬิการ Patrol Managing ให้ทุกครัวเรือนอุ่นใจ ในระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันยามหลับ และยังสามารถรักษาระบบการทำงานของยามได้อย่างเคร่งครัด โดยการบันทึกเวลาเพื่อเป็นหลักฐาน

:: Feature ::

Alloy body , Molded rebbler shell, Super durability
Auto induction card-reading
Completely water Resistant
Sabotage Absorbent, easy maintenance
Read EMID Signal card
USB Communication , no need downloader station
Super storage capacity 4 Mb Flash, 60000 records
Reading distance : < 10 cm.
Easy carrying, brilliant exterior design
Real time interal clock
Resistant to electrical shock
Long battery life