บ.แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือตามสาขาต่างๆอีกกว่าสิบสาขา

บ.แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว สาขาต่างจังหวัดอีกหลายสิบสาขา พร้อมด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือที่ใช้บันทึกเวลาให้กับบุคลากรตามสาขาต่างๆ โดยล่าสุด บ.แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP62C สำหรับติดตั้งใช้เป็นเครื่องบันทึกเวลา โดยระบบทั้งหมดจะทำการ ดึงข้อมูลกลับมาประมวลผลที่ กรุงเพท โดยในปัจจุปัน บ.แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ติดั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการบันทึกเวลาทำงาน จากไทม์ แอคเซส โซลูชั่นแล้วเกือบ 100 เครื่องทั่วประเทศ …