บริษัท Union Button Corporation Ltd. เลือกติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือรุ่น TMI280 จำนวน 7 เครื่อง จาก Time Access

Union Button Corporation Ltd. ในกลุ่ม บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต ส่งออกกระดุมและอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้ารายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดำเนินงานมากว่า 30 ปี ได้เลือกติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI280 จำนวน 7 เครื่อง เพื่อใช้บันทึกเวลาให้กับพนักงานในบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว 80 และ ที่โรงงาน ณ. นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ พร้อมด้วยด้วยชุด เก็บลายนิ้วมือ รุ่น Time One สำหรับใช้ ในการลงทะเบียนเก็บลายนิ้วมือจากแผนกบุคคล เพิ่มความสะดวกในการทำงาน และทำให้การใช้งานโปรแกรม TAS Time and Network มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญของการใช้งานระบบนี้ก็คือการใช้ระบบค้นหาลายนิ้วมือแบบใหม่ที่อยู่ในตัวเครื่อง TMI280 ที่ช่วยให้การค้นหาลายนิ้วมือของพนักงานง่ายละรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมด้วยความสามารถของการแสดงข้อมูลแบบ Online มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม