กรมราชทัณฑ์ วางใจใช้บริการจากไทม์ แอคเซส

เรือนจำกลางบางขวาง กรมราชทัณฑ์ เลือกใช้เครื่องสแกนนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F 707 อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในสังกัด เพื่อความปลอดภัยในการเข้าออกประตูด้วยชุด Magnetic ซึ่งเป็นการล็อคประตูระบบไฟฟ้า สามารถรักษาความปลอดภัยได้ดีกว่ากลอนแบบทั่วๆไป ทางกรมราชทัณฑ์ จึงวางใจในงานบริการของ ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น