บริษัท ดิ ออริจินัล ฟาร์ม เลือกใช้เครื่องสแกนนิ้วมือที่สามารถดึงข้อมูลข้ามสาขาได้

บริษัท ดิ ออริจินัล ฟาร์ม ย่านลาดพร้าวเลือกซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือรุ่น TMI280 จาก หจก.ไทม์ แอคเซสฯด้วยตัวเครื่องเป็นหน้าจอสีและสามารถโชว์รูปได้บันทึก3000 ลายนิ้วมือ 100000 บันทึกรายการ รองรับการเชื่อมต่อแบบ LAN และ USB DISK  อีกทั้งยังสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นดึงข้อมูลข้ามสาขาได้อีกด้วย เหมาะกับการใช้งานตามบริษัทที่มีจำนวนสาขามากกว่า 1 สาขา ซึ่งบริการที่ดีแบบนี้หาได้ที่ หจก.ไทม์ แอคเซศ โซลูชั่น ค่ะ

โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น TMI280 ที่เพิ่มฟังชั่นระบบ webbase นั้นเป็นรุ่นที่ เพิ่มระบบ web เข้าไปยังตัวเครื่องทำให้ผู้ใช้งาน หรือผู้ดูแลโปรแกรมสามารถที่ ทำการดึงข้อมูลผ่าน internet ได้