โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สั่งซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือรุ่น TIP62C จำนวน 3 เครื่อง

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 62C แบบติดตั้งเองไปติดตั้งที่โรงพยาบาลจำนวน 3 เครื่อง

ด้วยความสะดวกในการใช้งานรุ่น TIP62C ที่มีระบบดึงข้อมูลผ่าน USB และระบบ LAN โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จึงเลือกสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น TIP62C เพื่อนนำไปติดตั้งใช้งาน รองรับการบันทึกเวลาทำงานให้กับบุคคลกร เพิ่มศักยภาพในการบริหารงานบุคคลของผ่ายบุคคล โดยเลือกติดตั้ง 3 เครื่องเพื่อเพิ่มความสะดวกในการมาบันทึกเวลา ในแต่ละช่วงทำงาน ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ซึ่งการเลือกใช้งานจากกลุ่มโรงพบาลครั้งนี้ก็ทำให้ ไทม์ แอคเซส มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งซื้อก่อนหน้านี้มีการติดตั้งใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือตามโรงพยาบาลต่างๆมาแล้วทั่วประเทศ