บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อชุดบันทึกลายนิ้วมือด้วยBiokey SDK จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อชุดบันทึกลายนิ้วมือด้วยBiokey SDK รุ่น Time One จำนวน 2 เครื่อง เพื่อนำไปเก็บลายนิ้วมือของพนักงานและนำไปลงที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ