บริษัท สุภาภรณ์ พลังงาน จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F 707 แบบครบเซ็ท

บริษัท สุภาภรณ์ พลังงาน ตั้งอยู่ที่ จ.ฉะเชิงเทรา สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมืิอเปิดปิดประตู รุ่น F707แบบครบเซ็ท มาติดตั้งที่บริษัท เพื่อใช้บันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกของประตู เพื่อป้องกันคนนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา  ซึ่งลูกค้าเลือกใช้บริการจาก ไทม์ แอคเซสฯ