บริษัท มะละกา คอนโดมิเนียม จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือจอสี รุ่น TIP 62C

บริษัท มะละกา คอนโดมิเนียม สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 62C จำนวน 1 เครื่อง มาบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานที่บริษัททางภาคใต้