บริษัท ยูไนเต็ด คอนบิลด์ จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F707

บริษัท ยูไนเต็ด คอนบิลด์  สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมืิอเปิดปิดประตู รุ่น F707 มาติดตั้งที่บริษัท เพื่อใช้บันทึกเวลาการทำงานของพนักงานย่านปทุมธานี