บริษัท อริยอีควิปเม้นท์ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 62C

บริษัท อริยอีควิปเม้นท์ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 62C จำนวน 1 เครื่อง มาบันทึกเวลาการทำงานที่บริษัทย่านบางพลี