คุณบุญทวี จารุดำรงศักดิื์ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 600

คุณบุญทวี จารุดำรงศักดิื์ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 600 มาติดตั้งบันทึกเวลาพนักงานย่านบางแค