บริษัท รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+ใบหน้า รุ่น FS400

บริษัท รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลือกใช้เครื่องบันทึกเวลาแบบสแกนหน้าและนิ้วมือ รุ่น face scan 400 ที่ใช้งานได้ทั้ง 2 ระบบ คือสแกนใบหน้าและสแกนนิ้วมือได้ในเครื่องเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นจากการใช้ลายนิ้วมือ เนื่องจากทาง บริษัท มีหน่วยงานที่เกี่ยวกับช่างซ่อมบุรุงเครื่องยนต์ ทำให้ไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือได้ดีจึงเลือกใช้ระบบสแกนใบหน้าเข้ามาเพื่อใช้ งานการบันทึกเวลาทำงานแทน