บริษัท ราชาเทรดดิ้ง จำกัด ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C 105 จำนวน 4 ประตู

บริษัท ราชาเทรดดิ้ง เลือกใช้ระบบควบคุมประตูด้วยบัตร Proximity รุ่น C105 จำนวน 4 ประตู ในเซ็ทมีตัวเครื่องมาพร้อมกับชุดกลอน Magnetic ระบบไฟฟ้า และเครื่องสำรองไฟ และเพิ่มหัวอ่านบัตรในการสแกนออก ที่ตัวเครื่องสามารถเลือกตั้งรูปแบบเวลาการเข้าออกได้ถึง50แบบ ตัวเครื่องกระทัดรัดเหมาะสมกับการใช้งานในทุกสถานที่ พร้อมด้วยระบบ Linux ที่ประมวลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลูกค้ามั่นใจเลือกใช้งานบริการจากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น