บริษัท วี.เค.จี จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F 707 จำนวน 3 ชุด

บริษัท วี.เค.จี จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F 707  จำนวน 3 ชุด ซึ่งประกอด้วย 1.ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ F707 2.ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 3.ปุ่มExit Swich เปิดประตูจากภายใน 4.ชุดจ่ายไฟและชุดสำรองไฟ กรณีไฟฟ้าดับโดยทางบริษัท วี.เค.จี สั่งซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่บริษัทในจังหวัดแพร่