บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด สั่งซื้อเครื่องอ่านบัตร รุ่น C100และเครื่องสแกนใบหน้า รุ่น Face Scan400 แบบเปิดปิดประตู จำนวน 2 เซ็ท

บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด สั่งซื้อเครื่องอ่านบัตร รุ่น C100และเครื่องสแกนใบหน้า รุ่น Face Scan400 แบบเปิดปิดประตู อย่างละ 1 ชุด จากไทม์ แอคเซศฯ เพื่อนำไปใช้งานที่บริษัทในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี และชุดเปิดปิดประตู 1 ปี