โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สั่งซื้อชุดพัฒนาโปรแกรมด้วยลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE จำนวน 3 เครื่อง

ชุดพัฒนาโปรแกรมด้วยระบบค้นหาลายนิ้วมือ รุ่น TIME ONE ใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้เก็บหรือลงทะเบียนลายนิ้วมือที่ส่วนกลางเพื่อส่งไปยังเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นต่างๆ ตัวเครื่องออกมาให้ใช้งานง่ายต่อการวางนิ้ว และรองรับการใช้งานผ่าน Window XPหรือ Window 7 แบบ 32 บิท เพื่อความสะดวกในการใช้งานลดขั้นตอนการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทางอาจารย์ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษสนใจในสินค้าของ หจก ไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อจำนวน 3 เครื่อง