บริษัท เน็ตซิส โซลูชั่น จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 จำนวน 4 เครื่อง

บริษัท เน็ตซิส โซลูชั่น จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 โดยที่เครื่องสแกนรุ่นนี้สามารถทำการโชว์รุปพนักงานเวลาสแกนนิ้วเข้างานได้ สามารถดึงข้อมูลผ่าน Flash Drive ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อ ทางลูกค้าสนใจในสินค้าของไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั้งซื้อจำนวน 4 เครื่อง