บริษัท เอส.เค.เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด สั่งซื้อเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C 100 จำนวน 1 เซ็ท

บริษัท เอส.เค.เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญภายใต้ชื่อ “KROTRON”ซึ่งมีให้บริการอยู่ทั่วประเทศตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สั่งซื้อเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C100 มาติดตั้งที่บริษัท โดยเครื่องอ่านบัตรรุ่นนี้ สามารถดึงข้อมูลโดยใช้ระบบ LAN และ Flash Drive และสมารถตั้งค่ากำหนดสิทธิ์คนเข้าออกในช่วงเวลาที่ต้องการได้ เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับทางองค์กรมากขึ้น ซึ่งสินค้าของไทม์แอคเซสฯตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี