บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F 707 จำนวน 3 เครื่อง

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือซึ่งประกอบด้วย บริษัท กิมไป๊ โค้ตติ้ง และบริษัท แอล.เอ พลาสแพ็ค สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F707 ติดตั้งที่นิคมอุตสาหกรรมเวลล์โกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อบันทึกเวลาทำงานในโรงงาน ตัวเครื่องมีฟังก์ชั่นเปิดปิดประตุได้ ซึ่งในอนาคตลูกค้าจะนำไปควบคุมประตูและบันทึกเวลาในเครื่องเดียวกัน เรียกได้ว่าคุ้มค่าเหมาะกับการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง