บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68C จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลในจ.สระแก้ว ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68 C จำนวน 2 เครื่องเพื่อติดตั้งที่บริษัท โดยความพิเศษของเครื่องรุ่นนี้คือ  แม้ว่าเวลาสแกนนิ้วแล้วไม่ผ่านแต่ตัวเครื่องสมารถถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานในการเข้างานได้ โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจาก หจก.ไทม์ แอคเซสโซลูชั่นของเรามาอย่างต่อเนื่อง ในรุ่นดังกล่าวเพื่อนำไปใช้งาน ตามพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่ง ไทม์ แอเซส โซลูชั่น ต้องขอขอบคุณ ลูกค้าเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความไว้ใจใช้สินค้าที่ดีของเรามาโดยตลอด