บริษัท อินเตอร์ ดาต้า รีคัฟเวอรี่ จำกัด ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C100 จำนวน 4 ประตู

บริษัท อินเตอร์ ดาต้า รีคัฟเวอรี่ จำกัด อาคารบางนาทาวเวอร์ ให้บริการกู้ข้อมูลจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น Harddisk ทั้ง Personal และ Notebook รวมถึง Server และอุปกรณ์ประเภท Flash Drive, Thum Drive, MP3 สั่งซื้อเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C100 มาติดตั้งที่บริษัท จำนวน 4 ประตู โดยเครื่องอ่านบัตรรุ่นนี้ สามารถดึงข้อมูลโดยใช้ระบบ LAN และ Flash Drive และสมารถตั้งค่ากำหนดสิทธิ์คนเข้าออกในช่วงเวลาที่ต้องการได้ เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับทางองค์กรมากขึ้น ซึ่งสินค้าของไทม์แอคเซสฯตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น