บริษัท เบญจมณี จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนใบหน้า รุ่น Face Scan 400 เพิ่มอีก 3 เครื่อง

บริษัท เบญจมณี จำกัด ให้บริการรับเหมาก่อสร้างและระบบบำบัดน้ำเสีย สั่งซื้อเครื่องสแกนใบหน้า รุ่น face Scan 400 เพิ่มอีก 3 เครื่องโดยทางบริษัทเบญจมณีได้ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนใบหน้ามาแล้วหลายเครื่องและเป็นลุกค้าของไทม์แอคเซสด้วยดีเสมอมา

ใส่ความเห็น