ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707 จำนวน 1 เซ็ท

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707 แบบครบเซ็ท  เพื่อใช้บันทึกเวลาการเข้าออกห้องเรียนและควบคุมการเข้าออกของประตู เพื่อป้องกันคนนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสนใจสินค้าจาก ไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อพร้อมติดตั้งที่จ.นครปฐม

ใส่ความเห็น