บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 62C จำนวน 30 เครื่อง

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รับก่อสร้างบ้านและที่ดิน สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 62C จำนวน 30 เครื่อง โดยนำไปติดตั้งตามสาขาเพื่อให้พนักงานใช้ลงเวลาการทำงาน โดยระบบที่ติดตั้งทั้งหมดทั้ง 30 สาขาตัวเครื่อง TIP62C ได้ทำการติดตั้งระบบ ส่งข้อมูลข้ามสาขาเข้าสู่ตัวเครื่อง โดยเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครื่อง TIP65C แต่สามารถนำเทคโนโลยีนี้มาใส่ในเครื่อง TIP62C ได้โดยเป็น ออฟชั่นเสริม ซึ่งการทำงานของระบบทั้งหมดจะเป็นอัตโนมัติ โดยตัวเครื่องจะทำการส่งข้อมูล เข้าออกของพนักงานแบบ Real-Time เข้าสู่สำนักงานใหญ่อัตโนมัติ ฝ่าย HR ไม่จำเป็นต้องค่อยเชื่อมต่อกับตัวเครื่องเพื่อดึงเวลาเข้าออกให้ยุ่งยาก พร้อมด้วยระบบ Monitor ที่สามารถตรวจเช็คสถานะการ Online ของเครื่องในระบบ ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT สามารถรูสถานะของการทำงานของ Network ได้ โดยระบบและการทำงานทั้งหมดนั้น ไม่จำเป็นต้องการ VPN หรือ ทำระบบให้เป็น วง LAN เดียวกัน เพียงแค่ตามสาขามี internet ADSL ก็สามารถใช้งานระบบนี้ได้ทันที