บริษัท โคล่า เรอัล เทรดดิ้ง จำกัด ในเครือบริษัท อาเจกรุ๊ป สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 62C จำนวน 31 เครื่อง

บริษัท โคล่า เรอัล เทรดดิ้ง จำกัด ในเครือบริษัท อาเจกรุ๊ป ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 62C จำนวน 31 เครื่องโดยนำไปติดตั้งตามสาขาเพื่อให้พนักงานใช้ลงเวลาการทำงาน TIP62C ได้ทำการติดตั้งระบบ ส่งข้อมูลข้ามสาขาเข้าสู่ตัวเครื่อง โดยเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครื่อง TIP65C แต่สามารถนำเทคโนโลยีนี้มาใส่ในเครื่อง TIP62C ได้โดยเป็น ออฟชั่นเสริม ซึ่งการทำงานของระบบทั้งหมดจะเป็นอัตโนมัติ โดยตัวเครื่องจะทำการส่งข้อมูล เข้าออกของพนักงานแบบ Real-Time เข้าสู่สำนักงานใหญ่อัตโนมัติ ฝ่าย HR ไม่จำเป็นต้องค่อยเชื่อมต่อกับตัวเครื่องเพื่อดึงเวลาเข้าออกให้ยุ่งยาก พร้อมด้วยระบบ Monitor ที่สามารถตรวจเช็คสถานะการ Online ของเครื่องในระบบ ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT สามารถรูสถานะของการทำงานของ Network ได้ โดยระบบและการทำงานทั้งหมดนั้น ไม่จำเป็นต้องการ VPN หรือ ทำระบบให้เป็น วง LAN เดียวกัน เพียงแค่ตามสาขามี internet ADSL ก็สามารถใช้งานระบบนี้ได้ทันที

ใส่ความเห็น