บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 62C เพิ่มอีกจำนวน 20 เครื่อง

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการขายปลีก ขายส่ง ยาสามัญประจำบ้าน ยาควบคุมทุกชนิด ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี โชว์รูปได้ รุ่น TIP 62C เพิ่มอีกจำนวน 20 เครื่อง เพื่อไปติดตั้งที่ทำการแห่งใหม่ จากเดิมที่ซื้อเพื่อใช้งานติดตั้งตามสาขาต่างๆ มากว่า 100 เครื่อง ซึ่งทางลูกค้าพอใจในสินค้าและการบริการของไทม์แอคเซส จึงสั่งซื้อเพิ่มด้วยทางบริษัทแอมเวย์เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจขายตรงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขนาดใหญ่จึงมีพนักงานเป็นจำนวนมากจึงต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อมาบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานจำนวนหลายเครื่อง

ใส่ความเห็น