บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700

บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่จาก ไทม์ แอคเซสฯ เป็นรุ่น TIP 700 ตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ลูกค้าสนใจในสินค้าของไทม์ แอคเซส ทำการจึงสั่งซื้อเป็นจำนวน 1 เครื่อง

ใส่ความเห็น