ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมกิจอิทธิชัย สั่งซื่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมกิจอิทธิชัย  ได้สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 ไปใช้บันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน เพราะตัวเครื่องออกแบบมาให้สามารถตั้งโต๊ะหรือยึดผนังป้องกันการหลุดได้ ตัวเครื่องสามารถใช้การดึงข้อมูลผ่าน SD Card และ Flash Drive และมีระบบคำนวณเวลาเข้าออกงานในตัว ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม,Export ข้อมูลจากตัวเครื่องเป็น Exelได้ทันที,มีรายงานเหมือนบัตรตอก ไม่ต้องเรียนรู้โปรแกรม ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับบริษัทที่มีพนักงานไม่มาก ซึ่งทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมอิทธิชัย สนใจในสินค้าของไทม์ แอคเซส จึงทำการสั่งซื้อมาจำนวน 1 เครื่อง

ใส่ความเห็น