C.P. BANGLADESH CO., LTD. สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของ รุ่น YAM 100 จำนวน 3 เครื่อง

C.P. BANGLADESH CO., LTD. สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 3 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นาน ถึง 3 เดือน พร้อมจุดแสกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด

ใส่ความเห็น