ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C100 แบบครบเซ็ท

   ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เลือกใช้ระบบควบคุมประตูด้วยบัตร Proximity รุ่น C100 โดยเครื่องอ่านบัตรรุ่นนี้ สามารถดึงข้อมูลโดยใช้ระบบ LAN และ Flash Drive สามารถตั้งค่ากำหนดสิทธิ์คนเข้าออกในช่วงเวลาที่ต้องการได้ เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับทางองค์กรมากขึ้น และที่ตัวเครื่องสามารถเลือกตั้งรูปแบบเวลาการเข้าออกได้ถึง50แบบ ขนาดของตัวเครื่องกระทัดรัดเหมาะสมกับการใช้งานในทุกสถานที่ พร้อมด้วยระบบ Linux ที่ประมวลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลูกค้าจึงเลือกใช้งานบริการจากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น

ใส่ความเห็น