Annex power Limited สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700 จำนวน 2 เครื่อง

   Annex power Limited สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 ตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ซึ่งลูกค้าสนใจสินค้าของ ไทม์ แอคเซส ฯ จึงทำการสั่งซื้อจำนวน 2 เครื่อง

ใส่ความเห็น