บริษัท น้ำใสฟาร์ม จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700 จำนวน 10 เครื่อง

บริษัท น้ำใสฟาร์ม จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700 จำนวน 10 เครื่อง เป็นหัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที สามารถตั้งโต๊ะหรือยึดผนังได้ เหมาะกับการใช้งานในทุกองค์กร

ใส่ความเห็น