บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้า รุ่น Face Scan 400 จำนวน 3 เครื่อง พร้อมชุด Access

   บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทแฟรนไชส์ ตู้เติมเงินออนไลน์ ตู้เติมเงินมือถือ เลือกใช้เครื่องบันทึกเวลาแบบสแกนหน้าและนิ้วมือ รุ่น face scan 400 ที่ใช้งานได้ทั้ง 2 ระบบ คือสแกนใบหน้าและสแกนนิ้วมือได้ในเครื่องเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นจากการใช้ลายนิ้วมือด้วยตัวเครื่องผลิตจากวัสดุอย่างดี เหมาะกับการติดตั้งตามออฟฟิศ ซึ่งในการสแกนใบหน้าจะมีระบบจับภาพแม้ในที่แสงน้อย เหมาะกับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ ทางลูกค้ามีความสนใจในสินค้าของบจ.ไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการติดตั้งจำนวน 3 เครื่อง พร้อมชุด Access

ใส่ความเห็น