บริษัท โซน เอนจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F 707 จำนวน 3 เครื่อง

   บริษัท โซน เอนจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้าง และจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707 แบบครบเซ็ท จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้บันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกของประตู เพื่อป้องกันคนนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา ซึ่งลูกค้าเลือกใช้บริการจาก ไทม์ แอคเซสฯ และได้เดินทางไปทำการติดตั้งให้แล้วเสร็จที่จ.ชลบุรี

ใส่ความเห็น