บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลา จอสี รุ่น TMI 280 เพิ่มจำนวน 2 เครื่อง

   บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลา จอสี รุ่น TMI 280 เพิ่มอีกจำนวน 2 เครื่อง ซึ่งเครื่องสแกนรุ่นนี้สามารถทำการโชว์รูปพนักงานเวลาสแกนนิ้วเข้างานได้ สามารถดึงข้อมูลผ่าน Flash Drive พร้อมด้วยระบบ Network LAN รองรับการใช้งานได้หลากหลาย สามารถนำไปติดตั้งใช้งานตามพื้นที่ที่ต้องการได้ ทางลูกค้ามีวางไว้ใจในการสั่งซื้อสินค้าจากบจ.ไทม์ แอคเซส โซลูชั่นฯ ของเรามาโดยตลอด

ใส่ความเห็น