บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68C จำนวน 4 เครื่อง

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และจำหน่าย ระบบปรับอากาศ ระบบห้องสะอาด งานขึ้นรูปโลหะแผ่น  ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+ถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68 C จำนวน 4 เครื่อง โดยความพิเศษของเครื่องรุ่นนี้คือ ถึงแม้ว่าเวลาสแกนนิ้วแล้วไม่ผ่านแต่ตัวเครื่องสมารถถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานในกานเข้างานได้ ลูกค้าจึงสนใจสั่งซื้อสินค้าจาก บจ.ไทม์ แอคเซสโซลูชั่นของเรา

ใส่ความเห็น