บริษัท ฉิน พรีซิชั่น จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (แบบบันทึกเวลา) รุ่น TIP900

บจ.ฉิน พรีซิชั่น

  ลูกค้าไว้วางใจสินค้าและบริการของไทม์ฯ จึงทำการสั่งซื้อพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ที่ จ.สมุทรปราการ

ใส่ความเห็น