บริษัท ทรงสมัยนนทบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TMI280

3-500x529
ลูกค้าไว้วางใจสินค้าและบริการของไทม์ฯ จึงทำการสั่งซื้อพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ที่ สำนักงานฯ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี