บริษัท ฟาสท์ คอนกรีต จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนทาบบัตร รุ่น C100 (แบบบันทึกเวลา)

 

 

 

ลูกค้าไว้วางใจสินค้าและบริการของไทม์ฯ จึงทำการสั่งซื้อ
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ที่ โซนเขตสวนหลวง กทม. 

ใส่ความเห็น