บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (สาขาที่1) สั่งซื้อ TURN STILE (ประตูหมุน 3 ขา แขนกั้นทาง 3 ขา)

บจ.โรแยล พลัส

ลูกค้าสนใจสินค้าและบริการของไทม์ฯ จึงทำการสั่งซื้อ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ที่ โรงงาน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

ใส่ความเห็น