บริษัท เอส.ที.แคร์การ์ด เซอร์วิส จำกัด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลายาม รุ่น YAM 100

บจ.เอส.ที.แคร์การ์ด

 

 

ลูกค้าสนใจสินค้าและบริการของไทม์ฯ จึงทำการสั่งซื้อ
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ที่ สำนักงานฯ ซ.จอมทอง 13  กทม.

บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 4 เครื่อง

   บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์ สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 4 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นานถึง 3 เดือน พร้อมจุดสแกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก และสามารถสรุปรายงานจุดตรวจ เวลาที่ตรวจพื้นที่ได้

CP Pakistan (PVT.) Limited. สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 4 เครื่อง

   CP Pakistan (PVT.) Limited. สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 4 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นานถึง 3 เดือน พร้อมจุดสแกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด และสามารถดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery

บริษัท โกลด์ ไลออน การ์ด จำกัด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 3 เครื่อง

 บริษัท โกลด์ ไลออน การ์ด จำกัด ประกอบกิจการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทุกชนิด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 3 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นาน ถึง 3 เดือน พร้อมจุดสแกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก และสามารถสรุปรายงานจุดตรวจ เวลาที่ตรวจพื้นที่ได้

C.P. BANGLADESH CO., LTD. สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของ รุ่น YAM 100 เพิ่มอีกจำนวน 3 เครื่อง

C.P. BANGLADESH CO., LTD. สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 เพิ่มอีกจำนวน 3 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นานถึง 3 เดือน พร้อมจุดสแกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด และสามารถดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่าน Battery

บริษัท ไอ.คิว.ไดมอนด์การ์ด จำกัด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ไอ.คิว.ไดมอนด์การ์ด จำกัด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่าน Battery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นาน ถึง 3 เดือน พร้อมจุดสแกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก และสามารถสรุปรายงานจุดตรวจ เวลาที่ตรวจพื้นที่ได้

C.P. BANGLADESH CO., LTD. สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของ รุ่น YAM 100 จำนวน 3 เครื่อง

C.P. BANGLADESH CO., LTD. สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 3 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นาน ถึง 3 เดือน พร้อมจุดแสกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด

บริษัท เค.ยู.ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เค.ยู.ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่าน Battery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นานถึง 3 เดือน พร้อมจุดแสกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด

บริษัท เอ็น.เอส.การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เอ็น.เอส.การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคาร ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่าน Battery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นานถึง 3 เดือน พร้อมจุดแสกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด เหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในองค์กรหรือบริษัทของลูกค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนากรพาณิช สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนากรพาณิช รับเหมาก่อสร้างงานโยธาทั่วไป สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นาน ถึง3 เดือน พร้อมจุดสแกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก และสามารถสรุปรายงานจุดตรวจ เวลาที่ตรวจพื้นที่ได้

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นานถึง 3 เดือน พร้อมจุดสแกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด และสามารถดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery

บริษัท เอส.วี.ซี ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของ รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เอส.วี.ซี ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส เป็นบริษัทให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย โดยตัวเครื่องนี้มาพร้อมกับโปรแกรม Guard Tour Plus System Management เวอร์ชั่นภาษาไทย ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ใช้ระบบไฟ LED บอกผลการทำงานเมื่อทำการอ่านค่าลงเวลาตามจุดตรวจ มีระบบสั่น เมื่อมีการอ่านบัตร และเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นานถึง 3 เดือน พร้อมจุดสแกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด ทางลูกค้าสนใจจึงทำการสั่งซื้อจำนวน 1 เครื่อง

พ.จ.อ. นเรศ คูณสวัสดิ์ สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของ รุ่น YAM 100

พ.จ.อ. นเรศ คูณสวัสดิ์ สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นานถึง 3 เดือน พร้อมจุดสแกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด

บริษัท มาริโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของ รุ่น YAM 100 จำนวน 5 ชุด

บริษัท มาริโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 5 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นาน ถึง3 เดือน พร้อมจุดแสกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด

บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด สั่งซื้อนาฬิกายาม รุ่น GT V3 จำนวน 3 ชุด

บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด สั่งซื้อระบบนาฬิกายาม รุ่น GT V3 ในการเช็คเวลาการทำงานของรปภ.เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในการทำงาน เพราะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งระบบของ GT Plus นั้น สามารถทำงานควบคู่กับโปรแกรมตรวจเช็คเพื่อตรวจสอบรูปแบบเส้นทางการเดินลาด ตะเวนให้กับผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและตัวเครื่องยังมีจอ OLDE และระบบสั่น หน้อจอ โชว์เวลาดูเวลาบนเครื่องได้ มีเมนูตั้งค่าการทำงานตั้งเวลาพักหน้าจอ สามารถตั้งเวลาเตือนได้ ลูกค้าสนใจจึงสั่งซื้อจำนวน 3 เซ็ท