บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนเวลายาม รุ่น GT Plus V1

บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจการให้เช่า การขาย การซื้อและดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ย่านวิภาวดี ติดตั้งระบบนาฬิกายาม รุ่น GT Plus V1 ในการเช็คเวลาการทำงานของรปภ.เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในการทำงาน เพราะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งระบบของ GT Plus นั้น สามารถทำงานควบคู่กับโปรแกรมตรวจเช็คเพื่อตรวจสอบรูปแบบเส้นทางการเดินลาด ตะเวนให้กับผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ลูกค้าจึงเลือกใช้บริการจาก ไทม์ แอคเซสฯ

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อเครื่องสแกนเวลาทำงานของยาม รุ่น Guard Tour Plus จำนวน 2 ชุด

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอาหารแช่เยือกแข็งที่ได้รับความน่าเชื่อถือในคุณภาพสินค้าและบริการชั้นเยี่ยมของโลก สั่งซื้อนาฬิกายาม รุ่น Guard Tour Plus จำนวน 2 ชุด ในการเช็คเวลาการทำงานของรปภ.เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในการทำงาน  และเพิมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ รปภ.เพราะเป็นบริษัทขนาดใหญ่  ซึ่งระบบของ Guard Tour สามารถทำงานควบคู่กับโปรแกรมตรวจเช็คเพื่อตรวจสอบรูปแบบเส้นทางการเดินลาด ตะเวนให้กับผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี