บริษัท โซน เอนจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F 707 จำนวน 3 เครื่อง

   บริษัท โซน เอนจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้าง และจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707 แบบครบเซ็ท จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้บันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกของประตู เพื่อป้องกันคนนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา ซึ่งลูกค้าเลือกใช้บริการจาก ไทม์ แอคเซสฯ และได้เดินทางไปทำการติดตั้งให้แล้วเสร็จที่จ.ชลบุรี

บริษัท เซสท์-เมด จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F 707 แบบครบเซ็ท

   บริษัท เซสท์-เมด จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำเข้าน้ำยาตรวจวิเคาะห์โรคและวัสดุทางการแพทย์ ได้สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707 แบบครบเซ็ท มาติดตั้งที่บริษัท เพื่อใช้บันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกของประตู เพื่อป้องกันคนนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา  ซึ่งลูกค้าเลือกใช้บริการจาก ไทม์ แอคเซสฯ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707 จำนวน 1 เซ็ท

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707 แบบครบเซ็ท  เพื่อใช้บันทึกเวลาการเข้าออกห้องเรียนและควบคุมการเข้าออกของประตู เพื่อป้องกันคนนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสนใจสินค้าจาก ไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อพร้อมติดตั้งที่จ.นครปฐม

บริษัท อดินพ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น BT99+F 707 จำนวน 2 ประตู

บริษัท อดินพ จำกัด จำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับ อาหารยา เครื่องสำอาง วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล สีผสมอาหาร สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น BT99 + F 707 แบบเปิดปิดประตูจำนวน 2 ประตู ซึ่งทางบริษัท อดินพ เป็นบริษัทขนาดใหญ่ จึงต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถถ่ายรูปพนักงานไว้ได้ในกรณีที่สแกนไม่ผ่านก็จะมีการถ่ายภาพบันทึกไว้ และใช้กลอนไฟฟ้าในการล็อคประตูเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบริษัท

บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F 707 และ TMI 68C จำนวน 7 ประตู

บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ มากว่า 20 ปี สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+เปิดปิดประตู รุ่น TiP F707 และ TMI68C พร้อมติดตั้งแบบครบเซ็ตจำนวน 7 ประตู ซึ่งประกอด้วย 1.ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 2.ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 3.ปุ่มExit Swich เปิดประตูจากภายใน 4.ชุดจ่ายไฟและชุดสำรองไฟ กรณีไฟฟ้าดับ 5.ติดตั้งพร้อมใช้งานและสอนการใช้ตัวเครื่อง 6.ฟรีโปรแกรมคำนวนเวลาเข้าออกงานที่หาได้จากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น เท่านั้น 7.รับประกันตัวเครื่องยาวนานถึง 2 ปีเต็ม

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F 707 จำนวน 3 เครื่อง

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือซึ่งประกอบด้วย บริษัท กิมไป๊ โค้ตติ้ง และบริษัท แอล.เอ พลาสแพ็ค สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F707 ติดตั้งที่นิคมอุตสาหกรรมเวลล์โกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อบันทึกเวลาทำงานในโรงงาน ตัวเครื่องมีฟังก์ชั่นเปิดปิดประตุได้ ซึ่งในอนาคตลูกค้าจะนำไปควบคุมประตูและบันทึกเวลาในเครื่องเดียวกัน เรียกได้ว่าคุ้มค่าเหมาะกับการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง

บริษัท พี เอส อาร์ แอคเซส จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F 707

บริษัท พี เอส อาร์ แอคเซส จำกัด จำหน่าย ติดตั้ง บำรุงรักษา ให้คำปรึกษา แนะนำ network ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707 แบบครบเซ็ท มาติดตั้งที่บริษัท เพื่อใช้บันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกของประตู เพื่อป้องกันคนนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา  ซึ่งลูกค้าสนใจสินค้าจาก ไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อพร้อมติดตั้ง