บริษัท โซน เอนจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F 707 จำนวน 3 เครื่อง

   บริษัท โซน เอนจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้าง และจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707 แบบครบเซ็ท จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้บันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกของประตู เพื่อป้องกันคนนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา ซึ่งลูกค้าเลือกใช้บริการจาก ไทม์ แอคเซสฯ และได้เดินทางไปทำการติดตั้งให้แล้วเสร็จที่จ.ชลบุรี

บริษัท เซสท์-เมด จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F 707 แบบครบเซ็ท

   บริษัท เซสท์-เมด จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำเข้าน้ำยาตรวจวิเคาะห์โรคและวัสดุทางการแพทย์ ได้สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707 แบบครบเซ็ท มาติดตั้งที่บริษัท เพื่อใช้บันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกของประตู เพื่อป้องกันคนนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา  ซึ่งลูกค้าเลือกใช้บริการจาก ไทม์ แอคเซสฯ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707 จำนวน 1 เซ็ท

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707 แบบครบเซ็ท  เพื่อใช้บันทึกเวลาการเข้าออกห้องเรียนและควบคุมการเข้าออกของประตู เพื่อป้องกันคนนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสนใจสินค้าจาก ไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อพร้อมติดตั้งที่จ.นครปฐม

บริษัท อดินพ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น BT99+F 707 จำนวน 2 ประตู

บริษัท อดินพ จำกัด จำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับ อาหารยา เครื่องสำอาง วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล สีผสมอาหาร สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น BT99 + F 707 แบบเปิดปิดประตูจำนวน 2 ประตู ซึ่งทางบริษัท อดินพ เป็นบริษัทขนาดใหญ่ จึงต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถถ่ายรูปพนักงานไว้ได้ในกรณีที่สแกนไม่ผ่านก็จะมีการถ่ายภาพบันทึกไว้ และใช้กลอนไฟฟ้าในการล็อคประตูเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบริษัท

บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F 707 และ TMI 68C จำนวน 7 ประตู

บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ มากว่า 20 ปี สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+เปิดปิดประตู รุ่น TiP F707 และ TMI68C พร้อมติดตั้งแบบครบเซ็ตจำนวน 7 ประตู ซึ่งประกอด้วย 1.ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 2.ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 3.ปุ่มExit Swich เปิดประตูจากภายใน 4.ชุดจ่ายไฟและชุดสำรองไฟ กรณีไฟฟ้าดับ 5.ติดตั้งพร้อมใช้งานและสอนการใช้ตัวเครื่อง 6.ฟรีโปรแกรมคำนวนเวลาเข้าออกงานที่หาได้จากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น เท่านั้น 7.รับประกันตัวเครื่องยาวนานถึง 2 ปีเต็ม

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F 707 จำนวน 3 เครื่อง

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือซึ่งประกอบด้วย บริษัท กิมไป๊ โค้ตติ้ง และบริษัท แอล.เอ พลาสแพ็ค สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F707 ติดตั้งที่นิคมอุตสาหกรรมเวลล์โกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อบันทึกเวลาทำงานในโรงงาน ตัวเครื่องมีฟังก์ชั่นเปิดปิดประตุได้ ซึ่งในอนาคตลูกค้าจะนำไปควบคุมประตูและบันทึกเวลาในเครื่องเดียวกัน เรียกได้ว่าคุ้มค่าเหมาะกับการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง

บริษัท พี เอส อาร์ แอคเซส จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F 707

บริษัท พี เอส อาร์ แอคเซส จำกัด จำหน่าย ติดตั้ง บำรุงรักษา ให้คำปรึกษา แนะนำ network ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707 แบบครบเซ็ท มาติดตั้งที่บริษัท เพื่อใช้บันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกของประตู เพื่อป้องกันคนนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา  ซึ่งลูกค้าสนใจสินค้าจาก ไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อพร้อมติดตั้ง

บริษัท วี.เค.จี จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F 707 จำนวน 3 ชุด

บริษัท วี.เค.จี จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F 707  จำนวน 3 ชุด ซึ่งประกอด้วย 1.ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ F707 2.ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 3.ปุ่มExit Swich เปิดประตูจากภายใน 4.ชุดจ่ายไฟและชุดสำรองไฟ กรณีไฟฟ้าดับโดยทางบริษัท วี.เค.จี สั่งซื้อเพื่อนำไปติดตั้งที่บริษัทในจังหวัดแพร่

บริษัท ล้ำยุค(มิลเลี่ยน 2002) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F 707 จำนวน 3 เครื่อง

บริษัท ล้ำยุค(มิลเลี่ยน 2002) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F 707 พร้อม Adaptor จำนวน 3 ชุด โดยทางบริษัท ล้ำยุคได้สทำการสั่งซื้อสินค้าจาก ไทม์ แอคเซสฯ มาแล้วหลายครั้ง

บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707 จำนวน 3 เซ็ท

บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้ว มือ+เปิดปิดประตู รุ่น F 707 พร้อมติดตั้งที่บริษัทแถวบางปะอินแบบครบเซ็ตจำนวน 3 ประตู ซึ่งประกอด้วย 1.ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ F707 2.ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 3.ปุ่มExit Swich เปิดประตูจากภายใน 4.ชุดจ่ายไฟและชุดสำรองไฟ กรณีไฟฟ้าดับ 5.ติดตั้งพร้อมใช้งานและสอนการใช้ตัวเครื่อง 6.ฟรีโปรแกรมคำนวนเวลาเข้าออกงานที่หาได้จากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น เท่านั้น 7.รับประกันตัวเครื่องยาวนานถึง 2 ปีเต็ม โดยทางลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากทางเรามาแล้วหลายครั้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทักษ์ ท็อปการ์ด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทักษ์ ท็อปการ์ด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+เปิดปิดประตู รุ่น F 707 พร้อมติดตั้งที่บริษัทแถวบางบัวทอง พร้อมด้วยระบบสัญญาณเตือนเมื่อมีการ เปิดประตูค้าง หรือจะต่อใช้งานกับสัญญาณกันขโมยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบริษัทยิ่งขึ้น ด้วยโปรโมชั่นคุ้มยกเซ็ต ซึ่งประกอด้วย 1.ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ F707 2.ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 3.ปุ่มExit Swich เปิดประตูจากภายใน 4.ชุดจ่ายไฟและชุดสำรองไฟ กรณีไฟฟ้าดับ 5.ติดตั้งพร้อมใช้งานและสอนการใช้ตัวเครื่อง 6.ฟรีโปรแกรมคำนวนเวลาเข้าออกงานที่หาได้จากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น เท่านั้น 7.รับประกันตัวเครื่องยาวนานถึง 2 ปีเต็ม

บริษัท ยูไนเต็ด คอนบิลด์ จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F707

บริษัท ยูไนเต็ด คอนบิลด์  สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมืิอเปิดปิดประตู รุ่น F707 มาติดตั้งที่บริษัท เพื่อใช้บันทึกเวลาการทำงานของพนักงานย่านปทุมธานี

บริษัท แสงชัยโชค จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707 จำนวน 5 เซ็ท

บริษัท แสงชัยโชค จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F 707 จำนวน 5 เครื่อง พร้อมติดตั้งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อใช้บันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออกของประตู เพื่อป้องกันคนนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา  ซึ่งลูกค้าเลือกใช้บริการการติดตั้งจากหจก. ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น

บริษัท วินเนอร์ เทเลคอมป์ กรุ๊ฟ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F707 แบบครบเซ็ทจำนวน 2 ชุด

บริษัท วินเนอร์ เทเลคอมป์ กรุ๊ฟ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+เปิดปิดประตู รุ่น F 707แแบบครบเซ็ท พร้อมติดตั้งที่บริษัทแถวราชเทวี จำนวน 2 ชุดพร้อมด้วยระบบสัญญาณเตือนเมื่อมีการ เปิดประตูค้าง หรือจะต่อใช้งานกับสัญญาณกันขโมยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบริษัทยิ่งขึ้น

บริษัท สุภาภรณ์ พลังงาน จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F 707 แบบครบเซ็ท

บริษัท สุภาภรณ์ พลังงาน ตั้งอยู่ที่ จ.ฉะเชิงเทรา สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมืิอเปิดปิดประตู รุ่น F707แบบครบเซ็ท มาติดตั้งที่บริษัท เพื่อใช้บันทึกเวลาการทำงานของพนักงานและควบคุมการเข้าออกของประตู เพื่อป้องกันคนนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา  ซึ่งลูกค้าเลือกใช้บริการจาก ไทม์ แอคเซสฯ