บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลา จอสี รุ่น TMI 280 เพิ่มจำนวน 2 เครื่อง

   บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลา จอสี รุ่น TMI 280 เพิ่มอีกจำนวน 2 เครื่อง ซึ่งเครื่องสแกนรุ่นนี้สามารถทำการโชว์รูปพนักงานเวลาสแกนนิ้วเข้างานได้ สามารถดึงข้อมูลผ่าน Flash Drive พร้อมด้วยระบบ Network LAN รองรับการใช้งานได้หลากหลาย สามารถนำไปติดตั้งใช้งานตามพื้นที่ที่ต้องการได้ ทางลูกค้ามีวางไว้ใจในการสั่งซื้อสินค้าจากบจ.ไทม์ แอคเซส โซลูชั่นฯ ของเรามาโดยตลอด

บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 จำนวน 3 เครื่อง

   บริษัท ซี.เอ็ม.พี. เซ็นเตอร์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700 จำนวน 3 เครื่อง ด้วยเครื่องตัวนี้ใช้งานง่าย ดึงข้อมูลผ่าน SD Card และ Flash Drive สามารถตั้งโต๊ะหรืยึดผนังได้ เหมาะกับการใช้งานในทุกองค์กร

บริษัท แปดริ้วเครื่องเย็นเชียงใหม่ (1994) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่จาก บจ.ไทม์ แอคเซส รุ่น TIP 700

  บริษัท แปดริ้วเครื่องเย็นเชียงใหม่ (1994) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่จาก ไทม์ แอคเซสฯ เป็นรุ่น TIP 700 ตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ลูกค้าสนใจในสินค้าของไทม์ แอคเซสจึงทำการสั่งซื้อจำนวน 3 เครื่อง

บริษัท ยามาฮ่าพลับพลาจันทบุรี จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700

 บริษัท ยามาฮ่าพลับพลาจันทบุรี จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่าย – ซ่อม รถจักรยานยนต์ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 ตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ซึ่งลูกค้าสนใจสินค้าของ ไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อจำนวน 4 เครื่อง

บริษัท โปรคอม เซ็นเตอร์ จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP500 , รุ่น TIP700 และ รุ่น TMI280

   บริษัท โปรคอม เซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายและบริการหลังการขายซอฟท์แวร์ อุปกรณ์เสริม รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด รับออกแบบ ติดตั้งระบบไอที ระบบไฟ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ POS (Point of Sales) บริการด้านการบำรุงรักษา ศั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้ว รุ่น TIP 500 , TIP 700 และรุ่น TMI 280 สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ลูกค้าสนใจในสินค้าของไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อจำนวนรุ่นละ 1 เครื่อง 

บริษัท น้ำใสฟาร์ม จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700 จำนวน 10 เครื่อง

บริษัท น้ำใสฟาร์ม จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700 จำนวน 10 เครื่อง เป็นหัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที สามารถตั้งโต๊ะหรือยึดผนังได้ เหมาะกับการใช้งานในทุกองค์กร

Annex power Limited สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700 จำนวน 2 เครื่อง

   Annex power Limited สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 ตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ซึ่งลูกค้าสนใจสินค้าของ ไทม์ แอคเซส ฯ จึงทำการสั่งซื้อจำนวน 2 เครื่อง

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700 จำนวน 4 เครื่อง

   บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700 จำนวน 4 เครื่อง โดยตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ซึ่งลูกค้าสนใจสินค้าของ ไทม์ แอคเซสฯ 

โรงรีดหลังคาพัฒนาเมทัลชีท สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง

โรงรีดหลังคาพัฒนาเมทัลชีท สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่จาก ไทม์ แอคเซสฯ เป็นรุ่น TIP 700 ตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ลูกค้าสนใจในสินค้าของไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อจำนวน 1 เครื่อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมกิจอิทธิชัย สั่งซื่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมกิจอิทธิชัย  ได้สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 ไปใช้บันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน เพราะตัวเครื่องออกแบบมาให้สามารถตั้งโต๊ะหรือยึดผนังป้องกันการหลุดได้ ตัวเครื่องสามารถใช้การดึงข้อมูลผ่าน SD Card และ Flash Drive และมีระบบคำนวณเวลาเข้าออกงานในตัว ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม,Export ข้อมูลจากตัวเครื่องเป็น Exelได้ทันที,มีรายงานเหมือนบัตรตอก ไม่ต้องเรียนรู้โปรแกรม ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับบริษัทที่มีพนักงานไม่มาก ซึ่งทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมอิทธิชัย สนใจในสินค้าของไทม์ แอคเซส จึงทำการสั่งซื้อมาจำนวน 1 เครื่อง

ร้าน บุญศิริฮาร์ดแวร์ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 จำนวน 2 เครื่อง

ร้าน บุญศิริฮาร์ดแวร์ สนใจสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 ตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ซึ่งลูกค้าสนใจสินค้าของ ไทม์ แอคเซส ฯ จึงทำการสั่งซื้อจำนวน 2 เครื่อง

Global Engineering Part Co., Ltd. สั่งซื่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่นประหยัด TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง

Global Engineering Part Co., Ltd. ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 ตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ซึ่งลูกค้าสนใจสินค้าของ ไทม์ แอคเซส ฯ จึงทำการสั่งซื้อ จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท วอร์คอม – พีที จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่จาก บจ.ไทม์ แอคเซส รุ่น TIP 700

บริษัท วอร์คอม – พีที จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่เพิ่มจาก ไทม์ แอคเซสฯ เป็นรุ่น TIP 700 ตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ลูกค้าสนใจในสินค้าของไทม์ แอคเซสจึงทำการสั่งซื้อ จำนวน 2 เครื่อง และได้ทำการสั่งซื้อสินค้ากับทางเราเสมอมา

บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700

บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่จาก ไทม์ แอคเซสฯ เป็นรุ่น TIP 700 ตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ลูกค้าสนใจในสินค้าของไทม์ แอคเซส ทำการจึงสั่งซื้อเป็นจำนวน 1 เครื่อง

บริษัท กรีนโนวา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F16 แบบครบเซ็ท และ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท กรีนโนวา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สั่งซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นหน้าจอสี รุ่น TIP F16 จำนวน 1 เซ็ท ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเป็นระบบเปิดปิดประตู สามารถใช้งานเป็นเครื่องบันทึกเวลาทำงานได้ โดยตัวเครื่องออกมาใหม่เป็นจอสีแสดงผลแบบ LCD เมนูภายในภาษาไทย / English ดึงข้อมูลผ่าน Flash Disk ได้ หรือเชื่อมต่อผ่าน LAN มีเสียงตอบรับเป็นภาษาไทยใช้งานง่าย

และยังสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพิ่ม เป็นแบบจอสี รุ่น TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเครื่องตัวนี้ใช้งานง่าย ดึงข้อมูลผ่าน SD Card และ Flash Drive สามารถตั้งโต๊ะหรืยึดผนังได้ เหมาะกับการใช้งานในทุกองค์กร
โดยทางบจ.ไทม์ แอคเซสฯเดินทางไปติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน