ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญคอมพิวเตอร์ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญคอมพิวเตอร์ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700 เพิ่ม จำนวน 1 เครื่อง โดยตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ซึ่งลูกค้าสนใจสินค้าของ ไทม์ แอคเซสฯ และยังเป็นลูกค้าดั้งเดิมที่ดีเสมอ

บริษัท เอส.บี.พาร์ท จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือจอสี รุ่น TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เอส.บี.พาร์ท จำกัด เป็นโรงงานผลิตอะไหล่ อุปกรณ์สำหรับสินค้าประเภทเครื่องกล ได้สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่จาก ไทม์ แอคเซสฯ เป็นรุ่น TIP 700 ตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ลูกค้าสนใจในสินค้าของไทม์ แอคเซสจึงทำการสั่งซื้อจำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ดีแรม คอมพิวเตอร์ จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ดีแรม คอมพิวเตอร์ จำกัด จำหน่ายคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, กล้องวงจรปิด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเครื่องตัวนี้ใช้งานง่าย ดึงข้อมูลผ่าน SD Card และ Flash Drive สามารถตั้งโต๊ะหรืยึดผนังได้ เหมาะกับการใช้งานในทุกองค์กร

ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700

ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 ตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ซึ่งลูกค้าสนใจสินค้าของ ไทม์ แอคเซส ฯ จึงทำการสั่งซื้อจำนวน 1 เครื่อง

เวียงสาเมทัลชีท สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง

เวียงสาเมทัลชีท สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่จาก ไทม์ แอคเซสฯ เป็นรุ่น TIP 700 ตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ลูกค้าสนใจในสินค้าของไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อจำนวน 1 เครื่อง

บริษัท อาราเบี้ยน สไตล์ ฟู้ด จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท อาราเบี้ยน สไตล์ ฟู้ด จำกัด ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง เป็นหัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที สามารถตั้งโต๊ะหรือยึดผนังได้ เหมาะกับการใช้งานในทุกองค์กร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ช.ทวี สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ช.ทวี ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์,รถพ่วง,รถสิบล้อ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่จาก ไทม์ แอคเซสฯ เป็นรุ่น TIP 700 ตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที สามารถตั้งโต๊ะหรือยึดผนังได้ เหมาะกับการใช้งานในทุกองค์กร ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ลูกค้าสนใจในสินค้าของไทม์ แอคเซสจึงทำการสั่งซื้อจำนวน 1 เครื่อง

บริษัท บางกอกเฟอร์นิเจอร์ ลพบุรี 1990 จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท บางกอกเฟอร์นิเจอร์ ลพบุรี 1990 จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่จาก บจ.ไทม์ แอคเซสฯ เป็นรุ่น TIP 700 ตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ลูกค้าสนใจในสินค้าของบจ.ไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อจำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ณัฎฐ์ 24 จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ณัฎฐ์ 24 จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่จาก ไทม์ แอคเซสฯ เป็นรุ่น TIP 700 ตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ลูกค้าสนใจในสินค้าของไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อจำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ยามาฮ่าพลับพลาจันทบุรี จำกัด สั่งซื่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท ยามาฮ่าพลับพลาจันทบุรี จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่าย-ซ่อม รถจักรยานยนต์ ได้สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 ไปใช้บันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน เพราะตัวเครื่องออกแบบมาให้สามารถตั้งโต๊ะหรือยึดผนังป้องกันการหลุดได้ ตัวเครื่องสามารถใช้การดึงข้อมูลผ่าน SD Card และ Flash Drive และมีระบบคำนวณเวลาเข้าออกงานในตัว ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม,Export ข้อมูลจากตัวเครื่องเป็น Exelได้ทันที,มีรายงานเหมือนบัตรตอก ไม่ต้องเรียนรู้โปรแกรม ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับบริษัทที่มีพนักงานไม่มาก ซึ่งทางบริษัท ยามาฮ่าพลับพลาจันทบุรี จำกัด สนใจในสินค้าของไทม์ แอคเซส จึงทำการสั่งซื้อมาจำนวน 2 เครื่อง

คุณตุ๋ย นามวงศา สั่งซื่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง

คุณตุ๋ย นามวงศา สนใจสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำไปติดตั้งในการใช้บันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน ซึ่งเครื่องตัวนี้ใช้งานง่าย ดึงข้อมูลผ่าน SD Card และ Flash Drive สามารถตั้งโต๊ะหรือยึดผนังได้ เหมาะกับการใช้งานในทุกองค์กร

บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สั่งซื่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่นประหยัด รุ่น TIP 700 จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท แมคเคอร์เรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 ตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ซึ่งลูกค้าสนใจสินค้าของ ไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อจำนวน 2 เครื่อง

บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 จำนวน 10 เครื่อง

บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อไปติดตั้งตามสาขาเพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน เป็นรุ่น TIP 700 จำนวน 10 เครื่อง ด้วยตัวเครื่องสามารถยึดผนังหรือตั้งโต๊ะได้ ใช้การดึงข้อมูลผ่าน Flash Drive หรื SD Card ได้ ซึ่งสะดวกในการใช้งานสำหรับพนักงานที่มีจำนวนไม่มาก ซึ่งลูกค้าสนใจสินค้าของ บจ. ไทม์ แอคเซสฯ จึงได้ทำการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญคอมพิวเตอร์ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญคอมพิวเตอร์ ประกอบกิจการ จำหน่าย รับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด เป็นลูกค้าเก่ากับทางเรามาเป็นระยะเวลานานได้ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือไปติดตั้งเพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน เป็นรุ่น TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยตัวเครื่องสามารถยึดผนังหรือตั้งโต๊ะได้ ใช้การดึงข้อมูลผ่าน Flash Drive หรื SD Card ได้ ซึ่งสะดวกในการใช้งานสำหรับพนักงานที่มีจำนวนไม่มาก

บริษัท โปรแพท (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่ TIP 700 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท โปรแพท (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่จาก ไทม์ แอคเซสฯ เป็นรุ่น TIP 700 ตัวเครื่องเป็นจอสี หัวอ่านแบบกระจก มีระบบคำนวณเวลาทำงานภายในตัวเครื่อง สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ลูกค้าสนใจในสินค้าของไทม์ แอคเซสจึงทำการสั่งซื้อเป็นจำนวน 1 เครื่อง