บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TMI280 เพื่อใช้บันทึกเวลาทำงาน

บจ.วิลล่า

 

 

ลูกค้าสนใจสินค้าและบริการของไทม์ฯ จึงทำการสั่งซื้อ
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ที่ บางกรวย จ.นนทบุรี 

บริษัท ทรงสมัยนนทบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TMI280

3-500x529
ลูกค้าไว้วางใจสินค้าและบริการของไทม์ฯ จึงทำการสั่งซื้อพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ที่ สำนักงานฯ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี

บริษัท จุลไหมไทย จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จอสี รุ่น TMI 280 จำนวน 7 เครื่อง

logo1

   บริษัท จุลไหมไทย จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและส่งออกผ้าไหม สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 จำนวน 7 เครื่อง โดยที่เครื่องสแกนรุ่นนี้สามารถทำการโชว์รูปพนักงานเวลาสแกนนิ้วเข้างานได้ สามารถดึงข้อมูลผ่าน Flash Drive พร้อมด้วยระบบ Network LAN รองรับการใช้งานได้หลากหลาย สามารถนำไปติดตั้งใช้งานตามพื้นที่ที่ต้องการได้ และเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น TMI280 สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ดีเป็นอย่างยิ่ง

บริษัท แอร์เซิร์ฟ จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น TMI 280 จำนวน 2 เครื่อง

  บริษัท แอร์เซิร์ฟ จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 เพิ่มอีก จำนวน 2 เครื่อง โดยที่เครื่องสแกนรุ่นนี้สามารถทำการโชว์รูปพนักงานเวลาสแกนนิ้วเข้างานได้ สามารถดึงข้อมูลผ่าน Flash Drive ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อ และทางลูกค้ามีวางไว้ใจในการสั่งซื้อสินค้าจากบจ.ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ของเรามาโดยตลอด

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI280 พร้อมระบบการดึงข้อมูลข้ามสาขา จำนวน 7 เครื่อง

   บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการค้าอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งของประเทศไทย ได้สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมระบบการดึงข้อมูลข้ามสาขาไปที่สำนักงานใหญ่ รุ่น TMI 280 จำนวน 7 เครื่อง เพื่อนำมาติดตั้งในโครงการของหมู่บ้านจัดสรรตามโครงการต่างๆ ซึ่งใช้บันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน คุณสมบัติของ TMI280 นี้ ตัวเครื่องสามารถรองรับได้3000 ลายนิ้วมือ,100000 บันทึกเวลาเข้าออก เวลาสแกนจะมีเสียงพูดตอบรับว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ,จอสี,เชื่อมต่อ Lan /USB ,หัวอ่านกระจก Optical แข็งแรงทนทาน, โชว์รูปเวลาสแกนนิ้วได้ 200 รูป รองรับรหัสพนักงานสูงสุด 9 หลัก และเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น TMI280 สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ดีเป็นอย่างยิ่ง

บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 จำนวน 5 เครื่อง

บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่ ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 เพิ่มจำนวน 5 เครื่อง โดยบริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด ได้สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับ บริษัท ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น จำกัด มาโดยตลอด เพื่อนำไปใช้ติดตั้งกับสาขาต่างๆของบริษัทฯ ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น TMI280 สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ดีเป็นอย่างยิ่ง

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลา จอสี รุ่น TMI 280 เพิ่มจำนวน 2 เครื่อง

   บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลา จอสี รุ่น TMI 280 เพิ่มอีกจำนวน 2 เครื่อง ซึ่งเครื่องสแกนรุ่นนี้สามารถทำการโชว์รูปพนักงานเวลาสแกนนิ้วเข้างานได้ สามารถดึงข้อมูลผ่าน Flash Drive พร้อมด้วยระบบ Network LAN รองรับการใช้งานได้หลากหลาย สามารถนำไปติดตั้งใช้งานตามพื้นที่ที่ต้องการได้ ทางลูกค้ามีวางไว้ใจในการสั่งซื้อสินค้าจากบจ.ไทม์ แอคเซส โซลูชั่นฯ ของเรามาโดยตลอด

HAE SUNG (THAILAND) CO,.LTD สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 จำนวน 1 เครื่อง

   บริษัท แฮ ซอง (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทโรงงานผลิตชิ้นส่วนเม็ดพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 โดยเครื่องสแกนรุ่นนี้สามารถทำการโชว์รูปพนักงานเวลาสแกนนิ้วเข้างานได้ สามารถดึงข้อมูลผ่าน Flash Drive ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อ ตัวเครื่องมาพร้อมกับโปรแกรมคำนวณเวลาเข้าออก(เวอร์ชั่นล่าสุด) พร้อมปรับปรุง ซึ่งทางลูกค้าสนใจในสินค้าของไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั้งซื้อจำนวน 1 เครื่อง

บริษัท แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 จำนวน 1 เครื่อง

 บริษัท แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 โดยที่เครื่องสแกนรุ่นนี้สามารถทำการโชว์รูปพนักงานเวลาสแกนนิ้วเข้างานได้ สามารถดึงข้อมูลผ่าน Flash Drive ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อ ทางลูกค้าสนใจในสินค้าของไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั้งซื้อจำนวน 1 เครื่อง

บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น TMI 280 จำนวน 10 เครื่อง

บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือนำไปใช้บันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน รุ่น TMI 280 จำนวน 10 เครื่อง โดยที่เครื่องสแกนรุ่นนี้สามารถทำการโชว์รูปพนักงานเวลาสแกนนิ้วเข้างานได้ สามารถดึงข้อมูลผ่าน Flash Drive พร้อมด้วยระบบ Network LAN รองรับการใช้งานได้หลากหลาย สามารถนำไปติดตั้งใช้งานตามพื้นที่ที่ต้องการได้

บริษัท โปรคอม เซ็นเตอร์ จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP500 , รุ่น TIP700 และ รุ่น TMI280

   บริษัท โปรคอม เซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายและบริการหลังการขายซอฟท์แวร์ อุปกรณ์เสริม รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด รับออกแบบ ติดตั้งระบบไอที ระบบไฟ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ POS (Point of Sales) บริการด้านการบำรุงรักษา ศั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้ว รุ่น TIP 500 , TIP 700 และรุ่น TMI 280 สามารถสรุปเวลาทำงาน เวลาเข้าออกงานเป็นตาราง Report แล้วโหลดข้อมูลเข้า USB Drive แล้วสั่งพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ทันที เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งาน โปรแกรมคำนวณเวลา ลูกค้าสนใจในสินค้าของไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั่งซื้อจำนวนรุ่นละ 1 เครื่อง 

บริษัท สยาม ออยล์ โปรดักส์ จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI280 พร้อมระบบการดึงข้อมูลข้ามสาขา เพิ่มจำนวน 6 เครื่อง

   บริษัท สยาม ออยล์ โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับกลุ่มพลังงานเชื้อเพลิงและเม็ดพลาสติก สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมระบบการดึงข้อมูลข้ามสาขาไปที่สำนักงานใหญ่ รุ่น TMI 280 เพิ่มอีกจำนวน 6 เครื่อง เพื่อนำมาติดตั้งตามสาขาต่างๆใช้บันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน ซึ่งคุณสมบัติของ TMI280 นี้ ตัวเครื่องสามารถรองรับได้3000 ลายนิ้วมือ,100000 บันทึกเวลาเข้าออก เวลาสแกนจะมีเสียงพูดตอบรับว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ,จอสี,เชื่อมต่อ Lan /USB ,หัวอ่านกระจก Optical แข็งแรงทนทาน, โชว์รูปเวลาสแกนนิ้วได้ 200 รูป รองรับรหัสพนักงานสูงสุด 9 หลัก และเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น TMI280 สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ดีเป็นอย่างยิ่ง

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลา จอสี รุ่น TMI 280 เพิ่มจำนวน 2 เครื่อง

    บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้างฐานราก, เสาเข็ม, กำแพงกันดิน สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลา จอสี รุ่น TMI 280 เพิ่มอีก จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งเครื่องสแกนรุ่นนี้สามารถทำการโชว์รูปพนักงานเวลาสแกนนิ้วเข้างานได้ สามารถดึงข้อมูลผ่าน Flash Drive พร้อมด้วยระบบ Network LAN รองรับการใช้งานได้หลากหลาย สามารถนำไปติดตั้งใช้งานตามพื้นที่ที่ต้องการได้ และทางลูกค้ามีวางไว้ใจในการสั่งซื้อสินค้าจากบจ.ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ของเรามาโดยตลอด

บริษัท แอตต้า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท แอตต้า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 จำนวน 2 เครื่อง โดยที่เครื่องสแกนรุ่นนี้สามารถทำการโชว์รุปพนักงานเวลาสแกนนิ้วเข้างานได้ สามารถดึงข้อมูลผ่าน Flash Drive ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อ ทางลูกค้าสนใจในสินค้าของไทม์ แอคเซสฯ จึงทำการสั้งซื้อจำนวน 2 เครื่อง เพื่อนำมาใช้บันทึกเวลาเข้าออกของพนักงาน

บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 เพิ่ม จำนวน 3 เครื่อง

  บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 280 เพิ่มอีกจำนวน 3 เครื่อง โดยที่เครื่องสแกนรุ่นนี้สามารถทำการโชว์รูปพนักงานเวลาสแกนนิ้วเข้างานได้ สามารถดึงข้อมูลผ่าน Flash Drive ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อ และพร้อมด้วยระบบ Network LAN รองรับการใช้งานได้หลากหลาย สามารถนำไปติดตั้งใช้งานตามพื้นที่ที่ต้องการได้