บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+ถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68 C จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+ถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68 C จำนวน 1 เครื่องมาติดตั้งที่บริษัท โดยความพิเศษของเครื่องรุ่นนี้คือ ถึงแม้ว่าเวลาสแกนนิ้วแล้วไม่ผ่านแต่ตัวเครื่องสมารถถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานในกานเข้างานได้ ลูกค้าจึงสนใจสั่งซื้อสินค้าจาก บจ.ไทม์ แอคเซสโซลูชั่นของเรา

บริษัท บี-เทค อินเทนชั่น จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68C จำนวน 20 เครื่อง

บริษัท บี-เทค อินเทนชั่น จำกัด ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68C ที่ตัวเครื่องมีกล้องถ่ายรูป สำหรับถ่ายภาพในขณะทำการบันทึกเวลา ลดการทุจริตในการทำงานถึงแม้ว่าจะสแกนไม่ติดแต่กล้องสามารถถ่ายภาพเก็บไว้ได้ และตัวเครื่องยังรองรับการเชื่อมต่อเพื่อถ่ายโอนข้อมูล ต่างๆจากเครื่องผ่านระบบเน็ตเวิร์กโดยไม่ต้องเดินสายระบบให้ยุ่งยาก ลูกค้าจึงสนใจใช้บริการจากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น จำนวน 20 เครื่อง

บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68C จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ประกอบธุรกิจการผลิตไม้บอร์ด ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+ถ่ายรูปได้ในตัว รุ่น TMI 68C โดยคุณสมบัติของเครื่องรุ่นนี้สามารถถ่ายรูปเก็บไว้ได้ แม้จะสแกนลายนิ้วมือไม่ติดก็ยังมีหลักฐานในการเข้างานว่าสายหรือไม่ลดการทุจริตในการทำงาน ถึงแม้ว่าจะสแกนไม่ติดและตัวเครื่องยังรองรับการเชื่อมเพื่อถ่ายโอนข้อมูล ต่างๆจากเครื่องผ่านระบบเน็ตเวิร์กโดยไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก ทางลูกค้ามั่นใจในสินค้าของไทม์แอคเซสจึงสั่งซื้อเป็นจำนวน 1 เครื่อง

บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+ถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68 C จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+ถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68 C จำนวน 1 เครื่อง โดยความพิเศษของเครื่องรุ่นนี้คือ ถึงแม้ว่าเวลาสแกนนิ้วแล้วไม่ผ่านแต่ตัวเครื่องสมารถถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน ในการเข้างานได้ ลูกค้าจึงสนใจสั่งซื้อสินค้าจาก บจ.ไทม์ แอคเซสโซลูชั่นของเรามาแล้วหลายครั้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป วิวพ้อยท์ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+ถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68 C จำนวน 2 เครื่อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป วิวพ้อยท์ ประกอบกิจการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือทุกระบบ คอมพิวเตอร์ เกมส์ วางระบบ Lan ทั้งปลีกและส่ง ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+ถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68 C จำนวน 2 เครื่อง มาติดตั้งที่บริษัท โดยความพิเศษของเครื่องรุ่นนี้คือ ถึงแม้ว่าเวลาสแกนนิ้วแล้วไม่ผ่านแต่ตัวเครื่องสมารถถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานในการเข้างานได้ ลูกค้าจึงสนใจสั่งซื้อสินค้าจาก บจ.ไทม์ แอคเซสโซลูชั่นของเรา

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือถ่ายรูปได้ จำนวน 32 เครื่อง พร้อมวางระบบServer

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประกอบกิจการผลิต ส่งออกหรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งยางนอกและยางในทุกชนิด อะไหล่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ สั่งซื้อระบบสแกนลายนิ้วมือพร้อมถ่ายรูป รุ่น TMI 68C จำนวน 32 เครื่อง พร้อมระบบ Server พร้อมชุดสำรองไฟและ Accesssories อื่นๆ เพื่อมาติดตั้งที่โรงงานในอ.หนองแค จ.สระบุรี โดยเลือกใช้เป็นระบบสแกนลายนิ้วมือและทาบบัตรพร้อมฟังก์ชั่นถ่ายรูปในเครื่องเดียวกัน เรียกได้ว่า 3 in 1 เลยทีเดียว

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68C จำนวน 2 เครื่อง

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68C จำนวน 2 เครื่องเพื่อมาติดตั้งบันทึกเวลาการทำงาน โดยเครื่องตัวนี้มีกล้องสำหรับจับภาพไม่ว่าจะสแกนติดหรือไม่ ป้องกันการลงเวลาแทนกันได้เป็นอย่างดี

บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมถ่ายรูป รุ่น TMI 68C จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์ถ่ายเทความร้อน ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีกล้องถ่ายรูปขณะสแกนนิ้วมือ รุ่น TMI 68C พร้อมการดึงข้อมูลข้ามสาขา โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ อาคารมณียา ย่านชิดลม โดยเครื่องสแกนตัวนี้มีฟังก์ชั่น Web 8.0 สำหรับการดึงข้อมูลพนักงานจากสำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่ไหนก็ไ้ด้แต่ที่สำคัญต้องมี Internet ไว้สำหรับการดึงข้อมูลโยลุกค้าให้ไปติดตั้งที่โรงงาน จ.ระยอง และสำนักงานใหญ่เป็นคนดึงข้อมูล

Nikkei Siam Aluminium Limited ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68C

Nikkei Siam Aluminium Limited สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+ถ่ายรูปได้ในตัว รุ่น TMI 68C มาติดตั้งที่สำนักงานใหญ่ด้วยคุณสมบัติที่สามารถถ่ายรูปเก็บไว้ได้แม้จะสแกนลายนิ้วมือไม่ติดก็ยังมี หลักฐานในการเข้างานว่าสายหรือไม่ลดการทุจริตในการทำงานถึงแม้ว่าจะสแกนไม่ติดและตัวเครื่องยังรองรับการเชื่อมเพื่อถ่ายโอนข้อมูล ต่างๆตามสาขาจากเครื่องผ่านระบบเน็ตเวิร์กโดยไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก ลูกค้ามั่นใจในการบริการของไทม์แอคเซสจึงสั่งซื้อพร้อมให้เข้าไปติดตั้ง

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68C จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลในจ.สระแก้ว ทำการสั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68 C จำนวน 2 เครื่องเพื่อติดตั้งที่บริษัท โดยความพิเศษของเครื่องรุ่นนี้คือ  แม้ว่าเวลาสแกนนิ้วแล้วไม่ผ่านแต่ตัวเครื่องสมารถถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานในการเข้างานได้ โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจาก หจก.ไทม์ แอคเซสโซลูชั่นของเรามาอย่างต่อเนื่อง ในรุ่นดังกล่าวเพื่อนำไปใช้งาน ตามพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่ง ไทม์ แอเซส โซลูชั่น ต้องขอขอบคุณ ลูกค้าเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความไว้ใจใช้สินค้าที่ดีของเรามาโดยตลอด

บริษัท ฟูลมาร์ค เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีกล้องถ่ายรูป รุ่น TMI 68C จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท ฟูลมาร์ค เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจสิ่งทองเพื่อการส่งออก ย่านสมุทรปราการ ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 68C จำนวน 2 เครื่อด้วยคุณสมบัติที่สามารถถ่ายรูปเก็บไว้ได้แม้จะสแกนลายนิ้วมือไม่ติดก็ยังมี หลักฐานในการเข้างานว่าสายหรือไม่ลดการทุจริตในการทำงานถึงแม้ว่าจะสแกนไม่ ติดและตัวเครื่องยังรองรับการเชื่อมเพื่อถ่ายโอนข้อมูล ต่างๆจากเครื่องผ่านระบบเน็ตเวิร์กโดยไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก ลูกค้ามั่นใจในการบริการของไทม์แอคเซสจึงสั่งซื้อพร้อมให้เข้าไปติดตั้ง

บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น F 707 และ TMI 68C จำนวน 7 ประตู

บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ มากว่า 20 ปี สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+เปิดปิดประตู รุ่น TiP F707 และ TMI68C พร้อมติดตั้งแบบครบเซ็ตจำนวน 7 ประตู ซึ่งประกอด้วย 1.ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 2.ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 3.ปุ่มExit Swich เปิดประตูจากภายใน 4.ชุดจ่ายไฟและชุดสำรองไฟ กรณีไฟฟ้าดับ 5.ติดตั้งพร้อมใช้งานและสอนการใช้ตัวเครื่อง 6.ฟรีโปรแกรมคำนวนเวลาเข้าออกงานที่หาได้จากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น เท่านั้น 7.รับประกันตัวเครื่องยาวนานถึง 2 ปีเต็ม

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 68C และ TMI 280

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TMI 68C ซึ่งถ่ายรูปได้แม้สแกนไม่ผ่าน และ TMI 280 สามารถโชว์รูปขณะสแกนนิ้วสำหรับการลงเวลาพนักงาน ทั้ง 2 รุ่นสามารถโอนลายนิ้วมือเข้าหากันได้

บริษัท เอฟอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68C จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท เอฟอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ+ถ่ายรูปได้ในตัว รุ่น TMI 68C มาติดตั้งที่หน้างาน เมกกะบางนาและหน้างานพระราม9ด้วยคุณสมบัติที่สามารถถ่ายรูปเก็บไว้ได้แม้จะสแกนลายนิ้วมือไม่ติดก็ยังมี หลักฐานในการเข้างานว่าสายหรือไม่ลดการทุจริตในการทำงานถึงแม้ว่าจะสแกนไม่ ติดและตัวเครื่องยังรองรับการเชื่อมเพื่อถ่ายโอนข้อมูล ต่างๆจากเครื่องผ่านระบบเน็ตเวิร์กโดยไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก ลูกค้ามั่นใจในการบริการของไทม์แอคเซสจึงสั่งซื้อพร้อมให้เข้าไปติดตั้ง

บริษัท บางชันเยนเนอเรล เอเซมบลี จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68C จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท บางชันเยนเนอเรล เอเซมบลี จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ถ่ายรูปได้ รุ่น TMI 68C จำนวน 2 เครื่อง ด้วยคุณสมบัติที่สามารถถ่ายรูปเก็บไว้ได้แม้จะสแกนลายนิ้วมือไม่ติดก็ยังมี หลักฐานในการเข้างานว่าสายหรือไม่ลดการทุจริตในการทำงานถึงแม้ว่าจะสแกนไม่ ติดและตัวเครื่องยังรองรับการเชื่อมเพื่อถ่ายโอนข้อมูล ต่างๆจากเครื่องผ่านระบบเน็ตเวิร์กโดยไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก และทางลูกค้ายังเพิ่ม Switch Hub เพื่อต่อขยายสายศัญญาณไปยังจุดต่างๆลูกค้ามั่นใจในการบริการของไทม์แอคเซสจึงสั่งซื้อพร้อมให้เข้าไปติดตั้ง