บริษัท เอส.ที.แคร์การ์ด เซอร์วิส จำกัด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลายาม รุ่น YAM 100

บจ.เอส.ที.แคร์การ์ด

 

 

ลูกค้าสนใจสินค้าและบริการของไทม์ฯ จึงทำการสั่งซื้อ
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ที่ สำนักงานฯ ซ.จอมทอง 13  กทม.

บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 4 เครื่อง

   บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์ สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 4 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นานถึง 3 เดือน พร้อมจุดสแกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก และสามารถสรุปรายงานจุดตรวจ เวลาที่ตรวจพื้นที่ได้

CP Pakistan (PVT.) Limited. สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 4 เครื่อง

   CP Pakistan (PVT.) Limited. สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 4 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นานถึง 3 เดือน พร้อมจุดสแกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด และสามารถดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery

บริษัท โกลด์ ไลออน การ์ด จำกัด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 3 เครื่อง

 บริษัท โกลด์ ไลออน การ์ด จำกัด ประกอบกิจการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทุกชนิด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 3 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นาน ถึง 3 เดือน พร้อมจุดสแกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก และสามารถสรุปรายงานจุดตรวจ เวลาที่ตรวจพื้นที่ได้

C.P. BANGLADESH CO., LTD. สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของ รุ่น YAM 100 เพิ่มอีกจำนวน 3 เครื่อง

C.P. BANGLADESH CO., LTD. สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 เพิ่มอีกจำนวน 3 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นานถึง 3 เดือน พร้อมจุดสแกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด และสามารถดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่าน Battery

บริษัท ไอ.คิว.ไดมอนด์การ์ด จำกัด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ไอ.คิว.ไดมอนด์การ์ด จำกัด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่าน Battery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นาน ถึง 3 เดือน พร้อมจุดสแกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก และสามารถสรุปรายงานจุดตรวจ เวลาที่ตรวจพื้นที่ได้

C.P. BANGLADESH CO., LTD. สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของ รุ่น YAM 100 จำนวน 3 เครื่อง

C.P. BANGLADESH CO., LTD. สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 3 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นาน ถึง 3 เดือน พร้อมจุดแสกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด

บริษัท เค.ยู.ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เค.ยู.ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่าน Battery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นานถึง 3 เดือน พร้อมจุดแสกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด

บริษัท เอ็น.เอส.การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เอ็น.เอส.การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคาร ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่าน Battery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นานถึง 3 เดือน พร้อมจุดแสกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด เหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในองค์กรหรือบริษัทของลูกค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนากรพาณิช สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนากรพาณิช รับเหมาก่อสร้างงานโยธาทั่วไป สั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น YAM 100 จำนวน 1 เครื่อง โดยเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ ดึงข้อมูลผ่าน USB Port ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านBattery เมื่อชาร์จเต็มแล้วอยู่ได้นาน ถึง3 เดือน พร้อมจุดสแกนที่กันได้ทั้งน้ำและแดด ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก และสามารถสรุปรายงานจุดตรวจ เวลาที่ตรวจพื้นที่ได้

บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด สั่งซื้อนาฬิกายาม รุ่น GT V3 จำนวน 3 ชุด

บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด สั่งซื้อระบบนาฬิกายาม รุ่น GT V3 ในการเช็คเวลาการทำงานของรปภ.เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในการทำงาน เพราะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งระบบของ GT Plus นั้น สามารถทำงานควบคู่กับโปรแกรมตรวจเช็คเพื่อตรวจสอบรูปแบบเส้นทางการเดินลาด ตะเวนให้กับผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและตัวเครื่องยังมีจอ OLDE และระบบสั่น หน้อจอ โชว์เวลาดูเวลาบนเครื่องได้ มีเมนูตั้งค่าการทำงานตั้งเวลาพักหน้าจอ สามารถตั้งเวลาเตือนได้ ลูกค้าสนใจจึงสั่งซื้อจำนวน 3 เซ็ท

 

บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนเวลายาม รุ่น GT Plus V1

บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจการให้เช่า การขาย การซื้อและดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ย่านวิภาวดี ติดตั้งระบบนาฬิกายาม รุ่น GT Plus V1 ในการเช็คเวลาการทำงานของรปภ.เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในการทำงาน เพราะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งระบบของ GT Plus นั้น สามารถทำงานควบคู่กับโปรแกรมตรวจเช็คเพื่อตรวจสอบรูปแบบเส้นทางการเดินลาด ตะเวนให้กับผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ลูกค้าจึงเลือกใช้บริการจาก ไทม์ แอคเซสฯ

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สั่งซื้อเครื่องสแกนเวลาทำงานของยาม รุ่น Guard Tour Plus จำนวน 2 ชุด

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอาหารแช่เยือกแข็งที่ได้รับความน่าเชื่อถือในคุณภาพสินค้าและบริการชั้นเยี่ยมของโลก สั่งซื้อนาฬิกายาม รุ่น Guard Tour Plus จำนวน 2 ชุด ในการเช็คเวลาการทำงานของรปภ.เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในการทำงาน  และเพิมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ รปภ.เพราะเป็นบริษัทขนาดใหญ่  ซึ่งระบบของ Guard Tour สามารถทำงานควบคู่กับโปรแกรมตรวจเช็คเพื่อตรวจสอบรูปแบบเส้นทางการเดินลาด ตะเวนให้กับผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

บริษัท สยาม โปรการ์ด แอนด์ บิสซิเนส จำกัด ติดตั้งเครื่องสแกนเวลาทำงานของยาม รุ่น Guard Tour Plus จำนวน 2 ชุด

บริษัท สยาม โปรการ์ด แอนด์ บิสซิเนส จำกัด ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการเดินตรวจตราของ รปภ. รุ่น Guard Tour Plus ในการเช็คเวลาการทำงานของรปภ.เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในการทำงาน เพราะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งระบบของ GT Plus นั้น สามารถทำงานควบคู่กับโปรแกรมตรวจเช็คเพื่อตรวจสอบรูปแบบเส้นทางการเดินลาด ตะเวนให้กับผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ลูกค้าจึงเลือกใช้บริการจาก ไทม์ แอคเซสฯ

บริษัท เรืองอุทัยสุราษฎร์ธานี(1991) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนและนาฬิกายามจาก หจก.ไทม์ แอคเซสฯ

บริษัท เรืองอุทัยสุราษฎร์ธานี(1991) จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนแบบอ่านบัตรและถ่ายรูปได้ในตัว รุ่น TMI 880 และเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของยาม รุ่น GT Plus อย่างละ 1 ชุด โดยลูกค้านำไปติดตั้งเพื่อบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานในบริษัทที่จ.สุราษฎร์ธานี