บริษัท ฟาสท์ คอนกรีต จำกัด สั่งซื้อเครื่องสแกนทาบบัตร รุ่น C100 (แบบบันทึกเวลา)

 

 

 

ลูกค้าไว้วางใจสินค้าและบริการของไทม์ฯ จึงทำการสั่งซื้อ
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ที่ โซนเขตสวนหลวง กทม. 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ข่ายสาย คอมพิวเตอร์และสื่อสาร รับเหมาติดตั้ง ซื้อเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C100 มาติดตั้งเพิ่มที่บริษัท จำนวน 2 ประตู โดยเครื่องอ่านบัตรรุ่นนี้ สามารถดึงข้อมูลโดยใช้ระบบ LAN และ Flash Drive และสมารถตั้งค่ากำหนดสิทธิ์คนเข้าออกในช่วงเวลาที่ต้องการได้ เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับทางองค์กรมากขึ้น ซึ่งสินค้าของไทม์แอคเซสฯต อบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ลูกค้าจึงเลือกใช้งานบริการจากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น และยังเป็นลูกค้าที่ดีเสมอมา

บริษัท พีเพลสเปซ คอนซัลติง (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C100

   บริษัท พีเพลสเปซ คอนซัลติง (ประเทศไทย) จำกัด เลือกใช้ระบบควบคุมประตูด้วยบัตร Proximity รุ่น C100 ติดตั้งที่อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ย่านพระราม9 มาพร้อมกับชุดกลอน Magnetic ระบบไฟฟ้า ที่ตัวเครื่องสามารถเลือกตั้งรูปแบบเวลาการเข้าออกได้ถึง50แบบ ตัวเครื่องกระทัดรัดเหมาะสมกับการใช้งานในทุกสถานที่ พร้อมด้วยระบบ Linux ที่ประมวลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลูกค้าจึงเลือกใช้งานบริการจากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น

บริษัท คิงเพาเวอร์ โฮเทล เมเนจเมนท์ จำกัด ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C100

   บริษัท คิงเพาเวอร์ โฮเทล เมเนจเมนท์ จำกัด สั่งซื้อเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C100 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดAccess มาติดตั้งที่บริษัท โดยเครื่องอ่านบัตรรุ่นนี้ สามารถดึงข้อมูลโดยใช้ระบบ LAN และ Flash Drive และสมารถตั้งค่ากำหนดสิทธิ์คนเข้าออกในช่วงเวลาที่ต้องการได้ เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับทางองค์กรมากขึ้น ซึ่งสินค้าของไทม์แอคเซสฯตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C100 แบบครบเซ็ท

   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกใช้ระบบควบคุมประตูด้วยบัตร Proximity รุ่น C100 โดยลูกค้ามีชุดกลอน Magnetic อยู่แล้วที่ตัวเครื่องสามารถเลือกตั้งรูปแบบเวลาการเข้าออกได้ถึง 50 แบบ ตัวเครื่องกระทัดรัดเหมาะสมกับการใช้งานในทุกสถานที่ พร้อมด้วยระบบ Linux ที่ประมวลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลูกค้าจึงเลือกใช้งานบริการจากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C100

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ข่ายสาย คอมพิวเตอร์และสื่อสาร รับเหมาติดตั้ง เลือกใช้ระบบควบคุมประตูด้วยบัตร Proximity รุ่น C100 สั่งซื้อและติดตั้งเพิ่มที่ย่านรัชดาภิเษก มาพร้อมกับชุดกลอน Magnetic ระบบไฟฟ้า ที่ตัวเครื่องสามารถเลือกตั้งรูปแบบเวลาการเข้าออกได้ถึง50แบบ ตัวเครื่องกระทัดรัดเหมาะสมกับการใช้งานในทุกสถานที่ พร้อมด้วยระบบ Linux ที่ประมวลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลูกค้าจึงเลือกใช้งานบริการจากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น และยังเป็นลูกค้าที่ดีเสมอมา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C100 แบบครบเซ็ท

   ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เลือกใช้ระบบควบคุมประตูด้วยบัตร Proximity รุ่น C100 โดยเครื่องอ่านบัตรรุ่นนี้ สามารถดึงข้อมูลโดยใช้ระบบ LAN และ Flash Drive สามารถตั้งค่ากำหนดสิทธิ์คนเข้าออกในช่วงเวลาที่ต้องการได้ เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับทางองค์กรมากขึ้น และที่ตัวเครื่องสามารถเลือกตั้งรูปแบบเวลาการเข้าออกได้ถึง50แบบ ขนาดของตัวเครื่องกระทัดรัดเหมาะสมกับการใช้งานในทุกสถานที่ พร้อมด้วยระบบ Linux ที่ประมวลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลูกค้าจึงเลือกใช้งานบริการจากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น

บริษัท นิรมิต พลัส จำกัด ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C100 แบบครบเซ็ท

บริษัท นิรมิต พลัส จำกัด สั่งติดตั้งเครื่องอ่านบัตรเปิดปิด รุ่น C100 1 ชุด ซึ่งมาพร้อมกับชุดกลอน Magnetic ระบบไฟฟ้า ที่ตัวเครื่องสามารถเลือกตั้งรูปแบบเวลาการเข้าออกได้ถึง 50 แบบ ตัวเครื่องกระทัดรัดเหมาะสมกับการใช้งานในทุกสถานที่ พร้อมด้วยระบบ Linux ที่ประมวลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลูกค้าจึงเลือกใช้งานบริการจากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ติดตั้งระบบ Access Control รุ่น C100 จำนวน 4 ประตู

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าสั่งซื้อเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C100 มาติดตั้งที่บริษัท จำนวน 4 ประตู โดยเครื่องอ่านบัตรรุ่นนี้ สามารถดึงข้อมูลโดยใช้ระบบ LAN และ Flash Drive และสมารถตั้งค่ากำหนดสิทธิ์คนเข้าออกในช่วงเวลาที่ต้องการได้ เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับทางองค์กรมากขึ้นและสามารถต่อพ่วงกับชุด Remote ไร้สายเพื่อใช้สำหรับกดออกจากภายใน ซึ่งสินค้าของไทม์แอคเซสฯตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

บริษัท ฟอร์เวิร์ด คอนซัลติ้ง จำกัด ติดตั้งระบบเปิดปิดประตู รุ่น F802 จำนวน 2 ประตูและรุ่น C100 จำนวน 1 ประตุ

บริษัท ฟอร์เวิร์ด คอนซัลติ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ ติดตั้งระบบเปิดปิดประตูด้วยกลอนไฟฟ้า รุ่น F802 และ C100 จำนวน 3 ประตู ติดตั้งที่ย่านพระราม 4 โดยตัวเครื่อง F802 สามารถอ่านบัตรได้ในตัว และ C100 ก็อ่านบัตรเช่นกัน ทั้ง2รุ่นนี้สามารถจำกัดสิทธิ์คนเข้าออกได้ด้วย Time Zone ทำให้ลูกค้าวางใจในความปลอดภัยของระบบ Magnetic Lock ของระบบเปิดปิดประตุของ ไทม์แอคเซส จึงสั่งซื้อจำนวน 3 ประตู

บริษัท อินเตอร์ ดาต้า รีคัฟเวอรี่ จำกัด ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C100 จำนวน 4 ประตู

บริษัท อินเตอร์ ดาต้า รีคัฟเวอรี่ จำกัด อาคารบางนาทาวเวอร์ ให้บริการกู้ข้อมูลจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น Harddisk ทั้ง Personal และ Notebook รวมถึง Server และอุปกรณ์ประเภท Flash Drive, Thum Drive, MP3 สั่งซื้อเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C100 มาติดตั้งที่บริษัท จำนวน 4 ประตู โดยเครื่องอ่านบัตรรุ่นนี้ สามารถดึงข้อมูลโดยใช้ระบบ LAN และ Flash Drive และสมารถตั้งค่ากำหนดสิทธิ์คนเข้าออกในช่วงเวลาที่ต้องการได้ เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับทางองค์กรมากขึ้น ซึ่งสินค้าของไทม์แอคเซสฯตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

บริษัท ออลเดย์ ดอทคอม จำกัด ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C100 จำนวน 1 ชุด

บริษัท ออลเดย์ ดอทคอม จำกัด เลือกใช้ระบบควบคุมประตูด้วยบัตร Proximity รุ่น C100 ที่ตัวเครื่องสามารถเลือกตั้งรูปแบบเวลาการเข้าออกได้ถึง50แบบ ตัวเครื่องกระทัดรัดเหมาะสมกับการใช้งานในทุกสถานที่ พร้อมด้วยระบบ Linux ที่ประมวลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลูกค้าจึงเลือกใช้งานบริการจากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น

บริษัท เอส.เค.เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด สั่งซื้อเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C 100 จำนวน 1 เซ็ท

บริษัท เอส.เค.เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญภายใต้ชื่อ “KROTRON”ซึ่งมีให้บริการอยู่ทั่วประเทศตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สั่งซื้อเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตู รุ่น C100 มาติดตั้งที่บริษัท โดยเครื่องอ่านบัตรรุ่นนี้ สามารถดึงข้อมูลโดยใช้ระบบ LAN และ Flash Drive และสมารถตั้งค่ากำหนดสิทธิ์คนเข้าออกในช่วงเวลาที่ต้องการได้ เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับทางองค์กรมากขึ้น ซึ่งสินค้าของไทม์แอคเซสฯตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด สั่งซื้อเครื่องอ่านบัตร รุ่น C100และเครื่องสแกนใบหน้า รุ่น Face Scan400 แบบเปิดปิดประตู จำนวน 2 เซ็ท

บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด สั่งซื้อเครื่องอ่านบัตร รุ่น C100และเครื่องสแกนใบหน้า รุ่น Face Scan400 แบบเปิดปิดประตู อย่างละ 1 ชุด จากไทม์ แอคเซศฯ เพื่อนำไปใช้งานที่บริษัทในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี และชุดเปิดปิดประตู 1 ปี

บริษัท ซิลิคอน สตูดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรเปิดปิดประตุ รุ่น C100

บริษัท ซิลิคอน สตูดิโอ (ประเทศไทย) จำำกัด เลือกใช้ระบบควบคุมประตูด้วยบัตร Proximity รุ่น C100 ติดตั้งที่อาคารซิวาเทล ถนนวิทยุ มาพร้อมกับชุดกลอน Bolt Lock SL100 ชุดสำรองไฟและแบตเตอรี่ ที่ตัวเครื่องสามารถเลือกตั้งรูปแบบเวลาการเข้าออกได้ถึง50แบบ ตัวเครื่องกระทัดรัดเหมาะสมกับการใช้งานในทุกสถานที่ พร้อมด้วยระบบ Linux ที่ประมวลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลูกค้าจึงเลือกใช้งานบริการจากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น